Лого Издателство Филвест

Успехът носи твоето Име!


Начало | С изкуството към успеха | Философски вестник | Книги | Контакти


Книги

Илия Маринов

Илия Маринов

СЕКСУАЛНИЯТ ЖИВОТ КАТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ И КАТО ГРЯХ

формат 60х84 / 16

96 стр.

ISBN 978-954-9346-25-1

2018

Илия Маринов

Илия Маринов

КАК ДА БЪДЕМ ДУХОВНИ И ЩАСТЛИВИ ЧРЕЗ ХРИСТА

формат 60х84 / 16

112 стр.

ISBN 978-954-9346-23-7

2016

Илия Маринов

Илия Маринов

КАК ДА СЕ ХРАНИМ, ЗА ДА НЕ БОЛЕДУВАМЕ

формат 60х84 / 16

92 стр.

ISBN 978-954-9346-20-6

2014

 

Книга 2

Георги Попов

ВЪСТАНИЕТО
Лето 1850

формат 60х84 / 16

398 стр.

ISBN 954-8688-24-7

1997

 

книга 3

Д-р Илия Палазов

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА КООПЕРАЦИЯТА
Основни начала

формат 70х100 / 16

400 стр.

Твърди корици

ISBN 954-8688-88-3

2005

Сборник статии

ХРАМЪТ

формат 60х84 / 16

232 стр.

ISBN 954-8688-84-0

2004

Венцислав Ангелов

ЧУПРЕНЕ
Документи, спомени, предания

формат 70х100 / 16

240 стр.

ISBN 954-8688-75-1

2003

Тодор Лозанов

ЛЕГЕНДА ЗА БУКВИТЕ

формат

54 стр.

Твърди корици

ISBN 954-8688-81-6

2004

Георги Попов

ШЕПОТ ОТ ВЕКОВЕТЕ
Легенди

формат 60х84/16

184 стр.

ISBN 978-954-8688-95-6

2006

Сборник. Издание на Българско научно дружество по хранене и диететика

Функционални храни, хранителни добавки, хранителни технологии 

формат 60х84/16

184 стр.

ISBN 978-954-8688-93-2

2006

Илия Маринов

ПОСТУЛАТИ НА ВЯРАТА И ТЯХНАТА ВАЛИДНОСТ ДНЕС

формат 60х84/16

240 стр.

ISBN 978-954-8688-94-9

2006

Веселин Борисов

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Философия и практика
(Избрани проблемни лекции)

формат 60х84/16

320 стр.

ISBN 978-954-8688-96-3

2006

Белоградчишкият Петровден

формат

16 стр.

ISBN 978-954-8688-96-3

2006

Вихрен Петков

Перспективи на доброволното здравно осигуряване

формат 60х84/16

92 стр.

ISBN 978-954-8688-98-7

2007

 

БЕЛОГРАДЧИК
пътеводител на туриста

формат 60х84/16

56 стр.

ISBN 978-954-8688-97-0

2006

Илия Маринов

Пророчествата и светът. Минало, настояще и бъдеще на човечеството и земята

формат 60х84/16

308 стр.

ISBN 978-954-8688-99-4

2007

Пламена Боянова

Едно сърце не бие

формат

64 стр.

ISBN 978-954-9346-10-7

2009

Илия Маринов

България и българите в светлината на пророчествата

формат 60х84/16

100 стр.

ISBN 978-954-9346-01-5

2007

Илия Маринов

293 години до края на греховния свят

формат 60х84/16

72 стр.

ISBN 978-954-9346-02-2

2007

А. Бакалова, А. Николова, Б. Николова-Младенова, И. Костова, Д. Иванов

Практическо ръководство по обща и неорганична химия за студенти по фармация

формат 60х84/16

296 стр.

ISBN 978-954-9346-03-9

2007

Елена Шипковенска, Желязко Христов, Пламен Димитров, Марияна Дякова

Модерна епидемиология с медицина и здравеопазване, базирани на доказателства

формат 70х100/16

224 стр.

ISBN 978-954-9346-04-6

2008

Илия Маринов

Стихотворни изповеди във възхвала на Господа Бога Исуса Христа

формат 60х84/16

36 стр.

ISBN 978-954-9346-05-3

2008

Илия Маринов

Човешкият дух - залог за вечния живот

формат 60х84/16

102 стр.

ISBN 978-954-9346-07-7

2008

Иван Иванов

Престъпление и наказание на непълнолетни лица

формат 60х84/16

180 стр.

ISBN 978-965-9346-06-0

2008

Емил Асенов Джунински

Моята лесничейска съдба

формат

52 стр.

ISBN 978-954-9346-08-4

2008

Георги Лялев

Правна защита на търговеца срещу нелоялна конкуренция от търговските пълномощници и помощници

формат 60х84/16

200 стр.

ISBN 978-954-9346-09-1

2008

Илия Маринов

Есета за духовния живот като извор на свобода, щастие, и душевен мир

формат 60х84/16

156 стр.

ISBN 978-954-9346-11-4

2009

Елена Ал. Белнейска, Венцислав М. Велинов

Практическа астрология. Силата на луната

формат 60х84/16

236 стр.

ISBN 978-954-9346-12-1

2009

Илия Маринов

Спасени ли сме или не сме

формат 60х84/16

200 стр.

ISBN 978-954-9346-14-5

2009

Ванко Иванов

Необяздени коне

формат 60х84/16

64 стр.

2012

Илия Маринов

Небесната терапия за лекуване на душата

формат 60х84/16

176 стр.

ISBN 978-954-9346-18-3

2012

Илия Маринов

Ухание за живот

формат 60х84/16

100 стр.

ISBN 978-954-9346-19-0

2013

Терминологичен речник

Медицинско сестринство

396 стр.

ISBN 954-8688-62-Х

2001

Веселин Борисов

Между залеза и изгрева

формат 70х100/16

258 стр.

ISBN 954-8688-60-3

2001

Христина Живкова

Забавни игри

формат 70х100/32

208 стр.

ISBN 954-8688-43-3

1999

Галина Чанева, Иванка Стамболова

Управление на здравните грижи

формат 60х84/16

128 стр.

ISBN 954-8688-79-4

2003

Тодор Любенов

Диаболизъм в медика мунди

формат 60х84/16

72 стр.

ISBN 954-8688-89-1

2005

Васил Пенчев

Радичков другарства с думите

формат 60х84/16

96 стр.

ISBN 954-8688-54-9

2000

Людмил Георгиев

Балканите и новият световен ред

формат 60х84/16

288 стр.

ISBN 954-8688-55-7

2000

Людмила Чакърова-Гатева

Съвременни дидактически технологии

формат 60х84/16

144 стр.

ISBN 954-8688-73-5

2002

50 години от създаването на поделение 26030-Безмер

формат 70х100/16

44 стр.

ISBN 954-8688-65-4

2001

2002

Колечка Шопова

Социално-медицинският подход в първичната медицинска помощ

формат 60х84/16

76 стр.

ISBN 954-8688-72-7

2002

1999

Пенко Градишки

Белоградчишки легенди

формат 60х84/16

52 стр.

ISBN 954-8688-46-4

1999

1998

Иван Калчев

СМЪРТТА - вечното оскърбление на живота

формат 60х84/16

156 стр.

ISBN 954-8688-27-1

1998

1999

Галя Маринова

Указания за работа със системи за автоматизация на проектирането

формат 60х84/16

156 стр.

ISBN 954-8688-50-6

1999

1996

Борис Хаджистоянов

Хвалите имя Господне. Основи на вярата

формат 60х84/16

240 стр.

ISBN 954-8688-19-0

1996

1998

Сотиракис Теохаридис

Философия и варвари

формат 60х84/16

136 стр.

ISBN 954-8688-36-0

1998

Национализмите

Кирил Нешев

Национализмите - от Хитлер до Паисий

формат 60х84/16

88 стр.

ISBN 954-8688-12-3

1995

Географията днес

Сборник

Географията днес - наблюдения и анализи

формат 60х84/16

124 стр.

ISBN 954-8688-23-9

1997

Платон

Анета Карагеоргиева

Платон и философията на знанието

формат 60х84/16

144 стр.

ISBN 954-8688-45-X

1999

Мениджмънт на организационната промяна

Веселин Борисов

Мениджмънт на организационната промяна

формат 60х84/16

48 стр.

ISBN 954-8688-20-4

1997

Университетска болница Александровска

Годишник 2004

Университетска болница Александровска

формат 70х100/16

88 стр.

ISBN 954-8688-86-7

2004


webdesign:
Mind-Print.com